Jul 3, 2010

Digital world

Pernah kah kita fikir berapa jauh kehidupan kita dengan teknologi masa kini. Apakah dengan teknologi yang kita gunakan seharian selari dengan teknologi yg terdapat di negara luar.
Teknologi yang dikuasai tidak digunakan kearah kebaikan. Teknologi perubatan yang banyak membantu menyelamatkan nyawa dan juga teknologi perang yang juga banyak membunuh juga.


Almost on the dot.